603 613 629 [email protected]

Regulamin naszego klubu

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych w klubie Bunnies Jumping jest akceptacja wszystkich punktów regulaminu.

2. W zajęciach oferowanych przez klub Bunnies Jumping mogą uczestniczyć osoby, które nie mają przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń. Klub nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć.

3. Karnety Bunnies Jumping są imiennie.

4. Na zajęcia obowiązują zapisy. Zapisów dokonywać można telefonicznie lub mailowo.

5. W zajęciach uczestniczyć mogą osoby, które opłaciły jednorazowe wejście lub wykupiły karnet na zajęcia. Wyjątkiem są osoby, które posiadają wejście gratis.

6. Ważność karnetów:
– Karnet 4 wejścia jest ważny przez 30 dni od momentu odbycia pierwszych zajęć
– Karnet 8 wejść jest ważny przez 30 dni od momentu odbycia pierwszych zajęć
-Karnet na 12 wejść jest ważny przez 60 dni od momentu odbycia pierwszych zajęć
– Karnet OPEN jest ważny przez miesiąc od momentu odbycia pierwszych zajęć i oznacza jedno wejście na dobę.

7. Ważność karnetów jest przedłużana, jeżeli zajęcia nie odbędą się z powodu świąt, dni ustawowo wolnych od pracy lub z winy organizatora.

8. Pomimo wykupionego karnetu, uczestnictwo w zajęciach wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsc.

9. Rezerwację zajęć można odwołać przez stronę do zapisów i telefonicznie maksymalnie 3 godziny przed zajęciami.

10. W przypadku braku odwołania rezerwacji przed upływem 3 godzin od rozpoczęcia zajęć właściciel karnetu traci jedno wejście (co jest równoważne z uczestnictwem w tych zajęciach).

11. Zajęcia odbywają się dla co najmniej 4 osób.

12. Istnieje możliwość zapisania się na zajęcia na listę rezerwową (w przypadku gdy wszystkie miejsca są już zajęte).

13. W przypadku zwolnienia się miejsca na zajęcia zostaje się wpisanym z listy rezerwowej na listę główną, co jest równoznaczne z uczestnictwem w tych zajęciach. W przypadku braku odwołania rezerwacji zgodnie z zasadami opisanymi w punktach 9 i 10 uczestnik traci jedno wejście z karnetu lub w przypadku osób z karnetem OPEN skrócenie karnetu o jeden dzień.

14. Wysokość opłat za zajęcia określa cennik, który umieszczony jest w klubie i na stronie www.bunniesjumping.pl.

15. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby chętnych (minimum 4 osoby). W przypadku takiej sytuacji klub zobowiązuje się powiadomić zapisane osoby o odwołaniu zajęć, nie później niż na 3h przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

16. Osoby niezapisane na zajęcia mogą w nich uczestniczyć pod warunkiem, że zajęcia odbędą się (wystarczająca ilość chętnych) oraz że nie wyczerpała się ilość miejsc na nich dostępnych (osoby zapisane mają pierwszeństwo).

17. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem na salę ćwiczeń.

18. Klub nie odpowiada za drogocenne przedmioty pozostawione w szatni.

19. Najważniejsze przeciwwskazania to zaburzenia równowagi, dyskopatia, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia, urazy stawu skokowego i kolan, niestabilność stawów, choroby kości i osteoporoza, koślawość stóp i kolan, endoprotezy oraz ciąża.

20. Osoby, które zakupiły karnet oraz uczestniczą w zajęciach wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów marketingowych klubu.